top of page
Liedon kotiseutuportaali - avain kyliin ja kulmakuntiin

Lieto jakaantuu maantieteellisesti kahdeksaan kulmakuntaan: Asemankulma, Ilmarinen, Kirkonkulma, Littoinen, Loukinainen, Saukonoja, Tarvasjoki ja Yliskulma. Kulmakunnat koostuvat kylistä, joita on yhteensä 85. Kylistä on kerätty vuosikymmenien aikana paljon valokuva-, rakennus- ja dokumentointi- sekä haastattelumateriaalia, joka on tallennettu Liedon museon arkistoon. Liedon Kotiseutuportaali -hankkeessa luodaan verkkosivusto, jossa esitellään Liedon kyliä ennen ja nyt. Aiemman aineiston rinnalle kerätään kylistä uutta tietoa haastattelemalla, järjestämällä muistelutilaisuuksia, valokuvaamalla ja videoimalla. Hankkeen aikana kerätty uusi dokumentointiaineisto tallennetaan Liedon museon arkistoon, jossa se on tutkijoiden käytössä myös hankkeen päätyttyä.

 

Kylien elämästä ja omaleimaisesta luonteesta tarinoidaan eri keinoin. Haastattelujen, muistelutilaisuuksien, arkistojen, karttojen, kuvien ja videoiden avulla esitellään asukkaiden, rakennusten ja tapahtumien historiaa ja nykyisyyttä. Kylistä tehdään aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kirjallisia ja digitaalisia tarinoita, äänimaisemia, valokuvakoosteita ja videoita. Tavoitteita on monia. Kotiseutuportaalin avulla on mahdollisuus tutustua oman alueensa kulttuuriperintöön ja sitä kautta juurtua kotikuntaansa. Asuinpaikan näkyväksi tekeminen lisää sen merkityksellisyyden kokemista. Avainasemassa on kyläläisten oma toiminta ja heidän kertomansa tarinat, sillä sitä kautta he vaikuttavat itse oman asuinalueensa identiteettiin ja näkyvyyteen.  Tällöin alue ei ole pelkästään asuinalue, vaan sillä on omanlaisensa, merkityksellinen elämä. Kun kylän identiteetti vahvistuu näkyväksi tulemisen kautta, myös elinvoimaisuus lisääntyy. Tämä vaikuttaa kylän säilymiseen, kiinnostavuuteen ja tuo kylään mahdollisesti uusia asukkaita.

Aidot pienet kylät ja niiden elämänmeno ovat alkaneet kiinnostaa myös matkailijoita yhä enemmän. Portaali palvelee lietolaisten lisäksi heitä, jotka haluavat löytää tietoa ja tarinoita Varsinais-Suomen kylistä.

Hankevetäjä Eeva Turpeinen
Hankevetäjä Eeva Turpeinen
press to zoom

Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Rahoitus on haettu Leader-ryhmien Varsin Hyvä ry:n ja Jokivarsikumppanit ry:n kautta.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alueella vuosina 2020-2022.

Eeva Turpeinen koordinoi hanketta vuoden 2020 syksystä vuoden 2021 syksyyn. Hän otti yhteyttä kyläläisiin ja keräsi nykydokumentoinnin keinoin Liedon historiaa talteen tästä päivästä. Pohjana keruulle tutkimuskirjallisuuden lisäksi olivat Liedon museoon aiemmin taltioidut muistot - kertomukset, valokuvat ja muu arkistoaineisto.

Projektin lopputuloksena on kaikille avoin verkkosivusto, jossa monipuolisesti eri keinoin sukelletaan Liedon historiaan ja nykypäivään. Kylät ja kulmakunnat tulevat tutuiksi ihmisten, muistojen, valokuvien ja karttojen avulla.

Vapaaehtoistyö on avainasemassa sivuston luomisessa. Jos sinulla on halua osallistua projektiin, ota yhteyttä!

 

Liedon museo

puh. 050 593 1692

info(a)liedonmuseo.fi

www.liedonmuseo.fi

logopalkki.jpg
Leader_logo_rgb_jokivarsikumppanit.png
bottom of page