top of page
Nautelankosken luonnonsuojelualueen polku suljettu osittain 5.5. - 1.7.2020
 
Nautelankosken luonnonsuojelualueella on tänä keväänä  retkeilty aiempia vuosia huomattavasti enemmän. Kävijämäärät moninkertaistuivat lyhyessä ajassa korona-epidemian aiheuttamien rajoitusten astuttua voimaan. Nautelankosken rantalehdot ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua Natura-aluetta, joka pyritään pitämään mahdollisimman luonnonmukaisena. Polku voi olla ajoittain esimerkiksi myrskyn kaatamien puiden vuoksi vaikeakulkuinen. Kun polulla liikkujat ovat ylittäneet puita mahdollisimman helposta kohdasta ja kiertäneet hankalia paikkoja, on polun ura levinnyt huomattavasti alkuperäisestään. Kosken molemmin puolin on syntynyt uusia luvattomia polkuja ja erityisesti länsirannan polku on paikoitellut kulunut kovassa käytössä huolestuttavan paljon. Monin paikoin ovat puun juuret tulleet kokonaan esiin.
Luonnonsuojelualueen liiallisen kulumisen vuoksi sekä lintujen pesimärauhan takaamiseksi Liedon museo, Aurajokisäätiö ja Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys päätyivät 5.5.2020 yhdessä siihen, että Nautelankosken myllyn edestä lähtevä länsipuolen polku suljettiin kävijöiltä. Länsirannan polku on pois käytöstä 1.7.2020 saakka.

Vastarannan eli itäpuolen polulla saa toistaiseksi vielä liikkua rauhallisesti ilman lemmikkejä. Kevätkausi on lintujen pesimäaikaa ja Nautelankosken alueella pesii lukuisia lintulajeja. Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) voi tehdä pesän matalalle pensaikkoon, osa linnuista pesii myös maassa. Linnut häiriintyvät helposti jo pelkästään ihmisen liikkumisesta pesimäpaikan läheisyydessä, lemmikkieläimen tuominen lintujen pesimäalueelle aiheuttaa vielä ihmistäkin suurempaa haittaa. Linnut aistivat luontoon kuulumattoman eläimen läsnäolon, ja esimerkiksi sylissä oleva pieni koira voi aiheuttaa linnussa paniikkireaktion, jonka vuoksi pesintä epäonnistuu eikä poikasia kuoriudu lainkaan. Tästä syystä lemmikkien ulkoiluttaminen Nautelankosken luonnonsuojelualueella on kokonaan kielletty.

Tällä hetkellä vielä käytössä olevalla Nautelankosken itärannalla kuljettaessa ei polulta saa poiketa ja liikuttaessa tulee noudattaa luonnonsuojelualueen sääntöjä: alueella saa liikkua vain jalan, roskaaminen tai muu luonnon vahingoittaminen, maan ja kivien siirtely, kukkien, marjojen tai sienien poimiminen ja avotulen teko ovat kiellettyjä. Luonnonsuojelualueen säännöistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätiedot:

Härkätien ympäristönsuojeluyhdistys ry.

Puheenjohtaja Tuomo Peltola

Puh. 040 708 1668

Liedon museo 

Museonjohtaja Leena Viskari

Puh. 050 593 1692

leena.viskari@liedonmuseo.fi

bottom of page