top of page
Nautelankosken luonnonsuojelualue

 

 

Nautelankoski on Aurajoen suurin koski. Putouskorkeutta Nautelankosken sillan kohdalla on 11 metriä ja kaiken kaikkiaan koko koskialueella 17 metriä. Koski on padolta lintutornin suvantoon noin 800 metriä pitkä. Luontoon voi tutustua merkittyä polkua pitkin. Luonnonsuojelualueen polku kulkee molemmin puolin jokea. Alajuoksulla ei ole joen ylittävää siltaa, mutta vähän veden aikaan voi omalla vastuulla kiviä pitkin hypellen ylittää joen.

NKM_va_122_196.JPG

Klikkaa kuvaa, näet kosken livenä!

Retkeilijän on hyvä ottaa huomioon, että polku voi olla paikoin vaikeakulkuinen, erityisesti sateella ja sateen jälkeen liukas. Lintutornin portaiden alla on usein syyskesällä maa-ampiaisia. Nautelankosken rantalehdot ovat suojeltua Natura-aluetta, joka pyritään pitämään mahdollisimman luonnonmukaisena. Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta.

ALUEELLA LIIKUTTAESSA ON PYSYTTÄVÄ MERKITYLLÄ REITILLÄ. KOIRIA TAI KISSOJA EI SAA OTTAA MUKAAN MAASTOON.

Kilttikin koira tai kissa on linnulle peto. Koirat ja kissat saattavat pelkällä läsnäolollaan häiritä lintujen elämää varsinkin pesimäaikaan. Ethän siis ota lemmikkiäsi mukaan polulle!

Lue tästä Nautelankosken luonnonsuojelualueen syntyhistoria.

Luonnonsuojelualueen säännöt:

Kiellettyä on:

  • avotulen teko ja roskaaminen

  • maan ja kivien siirtely, marjastus ja sienestys

  • kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen

  • pesien vahingoittaminen ja eläinten häiritseminen

  • koirien tai kissojen ulkoiluttaminen (HUOM! myös kytkettynä)

  • liikkuminen muutoin kuin jalkaisin

  • mekkalointi ja huono käytös

  • kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

 

Luonnonsuojelualueesta ja sen säännöistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Niittyjen ja ketojen kasvillisuuden säilymisestä huolehtii Härkätien Ympäristönsuojeluyhdistys. Polun varrella on opastauluja, joissa kerrotaan alueen kasveista, eläimistä ja maiseman muodostumisesta. Itärannan alajuoksulla, pellon reunassa on lintutorni. Karttaa klikkaamalla avautuu tulostettava pdf.

Luonnonsuojelualueen polulle lähtevän kannattaa pukeutua pitkälahkeisiin housuihin sekä hyviin kenkiin tai saappaisiin. Kasvillisuuden rehevyys tekee polusta usein vaikeakulkuisen, sateella sekä sateen jälkeen polku on liukas. Reitin korkeuserojen vuoksi maastopolku ei sovellu liikuntaesteisille. Polun varrella kasvaa nokkosia ja reitillä on ajoittain maa-ampiaisten pesiä. Rinneniityllä järjestetään aina heinäkuussa niittotalkoot. Tervetuloa mukaan!

Nautelankosken perhokalastusalue

 

Nautelankosken koskialueella on sallittu vain luvanvarainen perhokalastus. Perinteistä onkimista ja muuta viehekalastusta voi harrastaa varsinaisen koskialueen ulkopuolella myllypadon yläpuolella sekä alasuvannossa lintutornin alapuolella.

Kiinteiden pyydysten, kuten verkkojen tai katiskojen laskeminen on kiellettyä.

 

Perhokalastajien on maksettava valtion kalastuksenhoitomaksu sekä Nautelankosken perhokalastuslupa. Täytetty kalastuslupa sekä lupamaksusta saatu nimellä varustettu kuitti on pidettävä kalastaessa aina mukana. Lupien myynti: Liedon asemanseudun Seo -huoltamo (Poikojantie 1), mobiililuvat (vain 12 tunnin luvat, ohjeet paikalla infotauluissa).

Kalastusvälineet ja liikkuminen Nautelankoskella

 

Kalastettaessa Nautelankoskella on perhoissa käytettävä väkäsettömiä koukkuja tai väkänen on puristettava huolellisesti kasaan. Virveliperhojen, perhopallojen tai luonnollisten syöttien, kuten matojen, käyttö on kielletty. Nautelankosken koskialueen rannat ovat luonnonsuojelualuetta, joten liikuttaessa ranta-alueilla on noudatettava suojelumääräyksissä annettuja ohjeita sekä siisteyttä. Kalastettaessa tulee ottaa huomioon luonto ja muut kalastajat. Perkuujätettä ei saa jättää alueelle ja kalastuksen tulee olla liikkuvaa. Kalastus ei myöskään saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa.

 

Kalastuksenvalvojat voivat tarvittaessa antaa muita kalastukseen liittyviä määräyksiä.

Lisätietoja: Lounais-Suomen kalastusalue

bottom of page