Tutkimuksia Liedosta

Museossa tehdään tutkimusta jatkuvasti. Jokainen esillä oleva näyttely tai julkaisu on tutkimuksen tulos. Tutkimusta tehdään Liedon historiaan, kulttuuriympäristöön, esineistöön, tapoihin ja perimätietoon liittyvien kysymysten ympäriltä.  Kaikki tutkimus ei koske vain mennyttä aikaa, nykydokumentointi eri muodoissaan on tullut vahvaksi osaksi museoiden tutkimus- ja tallennustoimintaa.

 

Näille sivuille kerätään museon omien tutkimusten lisäksi Lietoa koskevia tutkimuksia laajemmin. Haun helpottamiseksi tutkimustulokset on jaoteltu aihepiireittäin. Voit aina tietopalvelun kautta lähettää meille kysymyksiä sinua askarruttavista asioista tai vinkata meille mielenkiintoisesta tutkimuksesta, jonka voisi liittää mukaan tutkimusarkistoon.

 

Klikkaamalla kansikuvaa saat tutkimuksen luettavaksi, lisää kansikuvia aukeaa Lisää tutkimuksia -tekstiä klikkaamalla.

Arkeologia
 
Liedon museo / Hietala & al. 2008
Esihistorian jäljillä Liedossa
Markku Torvinen 1979
Liedon Kukkarkosken kivikautinen kalmisto.
Leena Viskari 2018
Maallikko muinaistutkimuksen apuna. Lauri Nautelan arkeologisen kokoelman muodostuminen ja sisältö.
Kaisa Lehtonen 1996
Aurajokilaakson rautakautisen asutuksen rakenne ja suhde historiallisen ajan asutukseen.
Elsa Hietala 2003
Lieto, Sauvala, Ylipää
- polttokenttäkalmiston tutkimushistoriasta uusiin tulkintoihin.
Liedon museo/Lähdemäki 2013
Lieto Viinamäki. Käytöstä poistetun hautausmaa-alueen arkeologinen inventointi 2013.
Liedon museo/Lähdemäki et al. 2014
Lieto Viinamäki.
Muinaisjäännöksen dokumentointi ja koekuopitus.
Jukka Luoto 1988
Muutamia lisiä Suomen vasarakirveskulttuurin alkuperän ongelmaan.
Jukka Luoto 1991
Esihistoriallisista kivikiekoista.
Leena Viskari 2009
Suomen esi- ja kampakeraamiset hautaukset.
Leena Viskari 2010
Viipurista Kukkarkosken kautta Kierikkiin - Suomen punamultahautojen tutkimushistoriaa.
Lisää tutkimuksia
 
Historia ja kansatiede
 
 
Anna Vesanto 2017
"Paikallishistoria on aika monimutkainen juttu, kuka miten sen nyt tajuaa" - Paikallishistorian merkitys paikallismuseoiden ja kotiseutuyhdistysten toiminnassa
Tarvasjoen kotiseutulehdet
Kalervo Mäkinen 1979
Tarvasjoen kirkko
1779 - 1979
Adolf Lindman, suom. Aulis Oja 1972
Euran saarnahuonekunnan saarnaajan päiväkirja vuosilta 1853-1859
Sari Turpeinen 2016
Koko kansan meijeri - Liedon Vilkkimäen meijerin elinkaari ja paikallisyhteisön kokemukset
Helga Lähdemäki 2016
Liedon maatalousrakennukset 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin.
Terhi Ykspetäjä-Remes 2008
Keräilijän kokoelma paikallismuseossa. Lauri Nautelan kokoelma osana Nautelankosken museota.
Jari Kurkinen 1996
Leiniön Liikenne Oy 60 vuotta
Marja-Liisa Visa 2003
Tarua ja totta Loukinaisten vanhasta koulusta
Liedon museo/Kauhanen 2014
Lietolaiset sodassa
Liedon museo/Kauhanen 2015
Lietolaiset sodassa
koululaissivut
Lisää tutkimuksia
 
Kasvatus ja opetus
Charlotta von Essen, 2012
Nautelankosken museon koululaistoiminta opettajien ja museoammattilaisten arvioimana
Tiina Tähtikari, 2009
Museovierailu lapsen esihistorian opiskelun välineenä
Risto Suominen, 2005
Liedon-Tarvasjoen Kansalaisopisto 1970 - 2005
Osmo Ahtinen
100-vuotista koulusarkaa Tarvasjoella
Lisää tutkimuksia
Luonto
Nurmi & Velmala 1963
Havaintoja Liedon pitäjän putkilokasvistosta
Lisää tutkimuksia
Yhteiskunta
Arttu Eteläpelto 2018
Kulttuuripalveluiden tuottaminen yhteistyöllä
Kristiina Isoaho 1997
Liedon eläkeikäisten harrastukset ja sosiaalinen osallistuminen elämän eri vaiheissa.
Lisää tutkimuksia
Lomakkeita
Kyläinventointilomake
Kiinteistöinventointilomake
Kohdeinventointilomake
Valokuvapäiväkirja
Vastaanottolomake
Lahjakirja
Lisää tutkimuksia
Liedon museo

Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As.

Puh. 050 593 1692, info(a)liedonmuseo.fi

© 2016 by Lieto museum. Proudly created with Wix.com