Annantuvan alue Hyvättylän kylässä, kirkon kupeessa

Mattilan, Kyöstilän, Mikolan, Jokilan ja Junnilan historiaa
Annantuvan alueeseen kuuluu Mattilan, Kyöstilän ja Mikolan talojen rakennuksia ja rakennusten perustuksia. Mattilan rakennuksia ovat Annantupa ja piharakennus. Kyöstilän talon rakennuksista jäljellä on vain kellarivaja, mutta päärakennuksen ja talousrakennusten perustuksia on vielä maastossa jäljellä. Mikolan talon pellolle on rakennettu Liedon ensimmäinen kansakoulu, jossa nykyään toimii Jokilaakson päiväkoti. Koulun saunan peruskivet ovat alhaalla jokirannassa jäljellä.
Kartoista voi seurata alueen kehittymistä. Isojakokartassa 1770-luvulta Kyöstilän, Mikolan, Junnilan ja Jokilan talot sijaitsevat lähellä toisiaan jokirannassa. Ennen sarkaviljelyssä yhteisesti viljellyt pellot on jaettu talojen kesken isompiin lohkoihin. Senaatinkartassa 1880-luvulta Jokilan talo on siirtynyt pois jokirannasta idemmäs Hämeentien varteen. Ilmakuvassa 1940-luvulta Mattila on lohkottu omaksi tontikseen. Jäljellä jokirannassa ovat Annantuvan lisäksi enää Kyöstilän päärakennus, navetta ja sauna. Säästöpankin talo on rakennettu, samoin kansakoulu ja Kirkkotien itäpuolelle kunnantupa sekä paloasema. Ortokuvassa 2020-luvulta näkyy tielinjauksen muutos lähemmäs kunnantupaa. Paloasema on purettu. Annantupa ja piharakennus sekä Kyöstilän kellarivaja erottuvat kuvassa, muista rakennuksista on enää raunioita maastossa.
Isojakokartta 1770-luvulta
Isojakokartta 1770-luvulta

1=Kyöstilä, 2=Mikola, 3=Junnila, 4=Jokila

press to zoom
Senaatinkartta 1880-luvulta.
Senaatinkartta 1880-luvulta.
press to zoom
Ilmakuva 1940-luvulta
Ilmakuva 1940-luvulta
press to zoom
Ortokuva 2020-luvulta
Ortokuva 2020-luvulta
press to zoom

Annantupa

Kirkkotie 8, 21420 Lieto

puh. 050 593 1692

info(a)liedonmuseo.fi

www.liedonmuseo.fi

 

Avataan kunnostettuna yleisölle vuonna 2025.

Ulkoalueilla voi vierailla vapaasti.

Opastettuja kierroksia voi tiedustella museolta.

Perimätiedon mukaan Otto Mattila rakensi Mattilan torpan Junnilan tilalta vuokratulle maalle Hyvättylän kylään vuonna 1874. Hyvättylän kylä muodostaa periaatteessa yhdessä Pappilan kylän kanssa Liedon keskustan. Kylä levittäytyy Hämeentien molemmille puolille ja jatkuu kapeana kaistaleena pitkälle koilliseen. Alue oli vielä 1900-luvun alussa harvaan rakennettu, vain kirkon ympärillä oli muutama rakennus. Suurin osa vanhoista rakennuksista on aikojen saatossa purettu. Jäljellä ovat Mattilan eli Annantuvan lisäksi nykyisin Jokilaakson päiväkotina toimiva Liedon ensimmäinen kansakoulu 1880-luvulta sekä 1920-luvulla rakennettu kunnantupa.

Mattila on lohkottu omaksi kiinteistökseen Junnilan tilasta vuonna 1923, joten enää emme puhu Mattilan torpasta vaan Annantuvasta. Laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin vuodelta 1922 tunnetaan Suomessa nimellä Lex Kallio. Lain mukaan vuokraviljelijät eli torpparit saivat lunastaa viljelemänsä maat omakseen. Tällöin Liedossakin syntyi paljon uusia elinkelpoisia tiloja, joista Mattila on yksi.

Annantupa 1900-luvun alkupuolella...
Annantupa 1900-luvun alkupuolella...
press to zoom
... ja 1970-luvulla.
... ja 1970-luvulla.
press to zoom

Otto Mattila (1850 – 1925) rakensi taloja Lietoon, Marttilaan ja Tarvasjoelle. Hän toimi puuseppänä ja salvumiehenä, erikoisalanaan salvosten tekeminen hirsirakennuksiin. Otto avioitui ensimmäisen kerran vuonna 1880, mutta jäi leskeksi jo kolme vuotta avioliiton solmimisen jälkeen. Uuden vaimonsa Josefiinan kanssa hän otti kasvatikseen Josefiinan sisaren orvoksi jääneen tyttären Anna Heinosen.

Anna Heinonen oli syntynyt vuonna 1891 Turussa. Äidin kuoltua hän tuli kesällä 1892 Lietoon. Anna sai perusopit Kirkonkulman kansakoulussa, pitokokin opit Mynämäen talouskoulussa ja vielä Turun hieromaopiston päästötodistuksenkin vuonna 1918. Anna oli monessa mukana, Liedon naisvoimistelijoissa, kirjaston hoitajana, pitokokkina, hierojana, sotavuosina suntiona. Hän kirjoitti paljon, omaa päiväkirjaa joka kuukauden toisena päivänä sekä kirjoituksia 1950-luvulla perustettuun paikallislehteen. Anna Heinonen kuoli vuonna 1966. Hänen viimeisen tahtonsa mukaan Mattila siirtyi hänen serkkunsa tyttärelle ja tämän aviopuolisolle, jotka pitivät Mattilasta huolta 2000-luvulle saakka. Liedon museon hallintaan Annantupa tuli vuonna 2017.

Annantuvan kunnostaminen on iso prosessi ja siinä on monta ongelmakohtaa. Muun muassa perustus on painunut keskeltä niin, että kuisti valuu kohti rakennusta. Myös ulkorakennukset vaativat jonkin verran rakennuskonservaattorin työtä, ennen kuin ne voidaan ottaa käyttöön. Tulevaisuudessa tupa on säännöllisesti avoinna yleisölle, ulkorakennuksen monitoimitilassa on kesäkahvila ja askastelutyöpaja. Puutarhan perinnekasvit saavat nimikyltit ja jokirannan raunioilla voidaan toteuttaa vaikka pienimuotoisia konsertteja.

Biodiversiteettialue ja navetankrunti

Kyöstilän päärakennus ja kellarivajaa lukuunottamatta kaikki talousrakennukset on purettu viimeistään 1970-luvulla, ja paikka on saanut pöheköityä sen jälkeen rauhassa. Annantuvan eteläpuolella notkelmassa virtaa Katkonoja, joka laskee Aurajokeen. Ojaan tehdään patoja hulevesien virtaamisen hillitsemiseksi. Polun ja ojan välinen alue muodostaa biodiversiteettialueen, joka säilytetään hallitusti hoitamattomana.

Vastapäätä biodiversiteettialuetta, polun toisella puolella ovat Kyöstilän navetan peruskivet säilyneet kasvillisuuden joukossa. Rauniot siistitään ja tehdään turvallisiksi. Navetan peruskivet kertovat, minkälainen ennenaikainen karjasuoja oli, vaikka seinät ja katto puuttuvatkin.

Valokuvia

press to zoom

Annantupa.

press to zoom

Annantuvan pihapiiriä.

press to zoom

Puutarhapolku.

press to zoom

Biodiversiteettialue.

press to zoom

Lehtomaisemaa biodiversiteettialueella.

press to zoom

Kyöstilän päärakennuksen raunioita.

press to zoom

Kyöstilän saunan kivijalkaa.

press to zoom

Kyöstilän navetankrunti.

press to zoom

Näkymä Aurajoelle.

press to zoom

Lampaat hoitavat rantaniittyjä.

press to zoom

Kirkonkylää 1900-luvun alkupuolella.

press to zoom

Kyöstilä vuonna 1924.

press to zoom

Mattila ja Kyöstilä vuonna 1928.

press to zoom

Anna Heinonen kahvinkeittopuuhissa.

press to zoom

Annan seurassa opettaja Hilja Koski ja kunnan terveydenhoitaja Siro Hämeenkoski.

press to zoom

Kirkonkoskella, keskellä Anna.

press to zoom

Tupa 1960-luvun lopulla.

press to zoom

Kirkonkylää 1970-luvun alussa.

press to zoom

Sisäkuva 1970-luvun alussa.

press to zoom