top of page

Nautelankoski-säätiö sr

Nautelankoski-säätiö perustettiin vuonna 1996 Liedon kunnan (vuodesta 2022 Liedon kaupunki) ja Lauri Nautelan sopimuksesta huolehtimaan Liedon museotoimen tehtävistä.

 

Nautelankoski-säätiö

  • harjoittaa lietolaisen kulttuuriperinteen tallennusta, tutkimusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä opetusta ja tiedonvälitystä

  • ylläpitää ja kehittää Nautelankosken museota ja Tarvasjoen kotiseutumuseota

  • ylläpitää Liedon kotiseutuarkistoa

  • huolehtii Nautelankosken ja Kukkarkosken luonto-, museo- ja muinaismuistoalueiden hoitamisesta

  • ylläpitää yhteyttä alan järjestöihin ja yhteisöihin, on kiinteässä yhteistyössä Liedon kaupunkiin ja eri viranomaisiin

  • seuraa toimialansa kansainvälistä kehitystä

 

Nautelankoski-säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Liedon museota, joka on ammatillisesti hoidettu, Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen piiriin kuuluva paikallismuseo. Säätiö voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan ja hoitaa yksityisten ja yhteisöjen kokoelmia ja kohteita, testamentteja, lahjoituksia, avustuksia ym. Nautelankoski-säätiön asioita hoitaa sen hallitus.

 
Nautelankoski-säätiön hallitus:

 

Viisijäseninen hallitus koostuu Lauri Nautelan edustajasta, kahdesta Liedon kaupungin valitsemasta edustajasta

ja kahdesta Nautelankoski-säätiön edustajiston valitsemasta edustajasta.

Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2022 - 2023:

Nautelankoski-säätiön edustajisto:

 

Nautelankoski-säätiön toimintaa tukevaan edustajistoon kuuluu

lietolaisten kotiseututyötä tekevien ja kulttuuritoimintaa vaalivien yhdistysten edustajia.

 

Edustajiston jäsenet vuonna 2022:

Liedon museo huolehtii Liedon kaupungin museotoimen tehtävistä. Museon hallinnosta vastaa Nautelankoski-säätiö. Museon yksiköt ovat Nautelankosken museo, Tarvasjoen kotiseutumuseo ja Annantupa. Museon toiminnan rahoitus on kolmikantainen: osa muodostuu valtionosuuksista, osa Liedon kaupungin myöntämästä vuosittaisesta avustuksesta ja osa museon hankkimasta omatoimisesta rahoituksesta. Museossa työskentelee kaksi museoammatillisen koulutuksen saanutta henkilöä vakituisesti ympäri vuoden. Lisäksi erilaisilla projekteilla ja hankkeilla pystytään toimintaa laajentamaan erityiskohteisiin. Kesällä museokohteissa oppaina työskentelee lietolaisia nuoria. Vapaaehtoistyöstä on vuosien mittaan muodostunut museolle eräänlainen kivijalka; vapaaehtoisina työskentelee museossa eri alojen asiantuntijoita, jotka puolestaan opastavat uusia vapaaehtoistyöntekijöitä museotyön pariin.

bottom of page