Nautelankoski-säätiö sr

Nautelankoski-säätiö sr perustettiin vuonna 1996 Liedon kunnan ja Lauri Nautelan sopimuksesta huolehtimaan Liedon kunnan museotoimen tehtävistä.

 

Nautelankoski-säätiö sr

  • harjoittaa lietolaisen kulttuuriperinteen tallennusta, tutkimusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä opetusta ja tiedonvälitystä

  • ylläpitää ja kehittää Nautelankosken museota ja Tarvasjoen kotiseutumuseota

  • ylläpitää Liedon kotiseutuarkistoa

  • huolehtii Nautelankosken ja Kukkarkosken luonto-, museo- ja muinaismuistoalueiden hoitamisesta

  • ylläpitää yhteyttä alan järjestöihin ja yhteisöihin, on kiinteässä yhteistyössä Liedon kuntaan ja eri viranomaisiin

  • seuraa toimialansa kansainvälistä kehitystä

 

Nautelankoski-säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Liedon museota, joka on ammatillisesti hoidettu, Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen piiriin kuuluva paikallismuseo. Säätiö voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan ja hoitaa yksityisten ja yhteisöjen kokoelmia ja kohteita, testamentteja, lahjoituksia, avustuksia ym. Nautelankoski-säätiön asioita hoitaa sen hallitus.

 
Nautelankoski-säätiön hallitus:

 

Viisijäseninen hallitus koostuu Lauri Nautelan edustajasta, kahdesta Liedon kunnan valitsemasta edustajasta

ja kahdesta Nautelankoski-säätiön edustajiston valitsemasta edustajasta.

Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2021 - 2022:

Nautelankoski-säätiön sr edustajisto:

 

Nautelankoski-säätiön toimintaa tukevaan edustajistoon kuuluu

lietolaisten kotiseututyötä tekevien ja kulttuuritoimintaa vaalivien yhdistysten edustajia.

 

Edustajiston jäsenet toimikaudella 2021 - 2022: